• LinkedIn
 • Subcribe to Our RSS Feed

Assessments

assessment1

Competentietest

Bepaling van de zelfbeoordeling van een respondent op 16 fundamentele competenties.

Kenmerken

 • Meting op 16 fundamentele competenties
 • Goede betrouwbaarheid en zeer compleet
 • Scoring ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking
 • Goede voorspellende waarde voor bepalen van passend werk

Samenstelling

De volgende competenties worden gemeten:

 • Opmerken
 • Initiatief nemen
 • Analyseren
 • Beslissen
 • Creëren
 • Plannen en organiseren
 • Volhouden
 • Flexibel reageren
 • Functioneren onder spanning
 • Mondeling communiceren
 • Schriftelijk communiceren
 • Helpen
 • Netwerken
 • Controleren
 • Leidinggeven
 • Zelfsturing en –ontwikkeling

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze, reïntegratie, etc…

De competentietest geeft vooral concrete informatie geeft over wat de ondernemer/werknemer goed kan en minder goed kan. Handig om in te zetten bij coaching, sollicitaties of een functioneringsgesprek. Ook geeft de competentietest ontwikkelingstips. Daarmee zijn er voldoende aandachtspunten voor een coachingsgesprek en tools om de werknemer in de goede flow te krijgen.

 

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheden van de schalen (‘Cronbach’s Alpha’) liggen alle 16 boven de 0,82. Drie liggen zelfs boven 0,90. Het gemiddelde van de 16 betrouwbaarheden is 0,88. De betrouwbaarheid van het instrument kan daarmee zonder meer als goed wordt aangemerkt.

Validiteit
De test is ontwikkeld door de auteurs op basis van uitgebreide praktijkervaring.

Lengte en afnameduur vragenlijst
De 155 vragen zijn in 15-20 minuten te beantwoorden.

Beschikbare rapportvormen
Naast een verkort rapport van 1 A4 met percentiele en stanine scores per competentie is er ook een uitgebreid grafische en geïnterpreteerd rapport.

Kerntyperingtest

Kernachtige typering van persoonlijkheid in termen van sterke kanten, valkuilen en kansen en bedreigingen van specifieke werkomgevingen. Breed inzetbaar vanaf MBO niveau en hoger voor persoonlijkheidsbepaling voor alle doeleinden.

Kenmerken

 • Krachtige profilering
 • Sterke kanten en valkuilen benoemd
 • Sociaal wenselijk gedrag uitgeschakeld
 • Kansen en bedreigingen van werkomgevingen belicht

Samenstelling

De test bepaalt welke van 48 emprisch bepaalde mogelijke kerntyperingen op iemand van toepassing is.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, reïntegratie, etc…

Testvorm

Gedwongen keuze format, 27 keer kiezen uit vier woorden welke het beste en welke het minste op je van toepassing is.

Normgroep

Nederlandse beroepsbevolking middelbaar of hoger opgeleid (N=424).

Betrouwbaarheid

Door het ipsatieve format van de vragenlijst is het niet mogelijk om een Cronbach alpha uit te rekenen. Test- hertest betrouwbaarheidonderzoek laat zien dat herhaalde metingen bij dezelfde respondenten goed vergelijkbare uitslagen geeft.

Validiteit

Inhoudsvaliditeit is onderzocht middels respondentenoordelen. Het gemiddeld rapportcijfer, op de vraag; Ik herken me in het rapport bedraagt een 8,4. Op de vraag; Het persoonlijk profiel klopt met mijn zelfbeeld wordt gemiddeld met een 7,9 beantwoord. Dit zijn zeer hoge scores.
Het concept ‘kerntypering’ in deze vorm is uniek en ontwikkeld door 123test. Als input voor het benoemen en herkennen van persoonlijkheidseigenschappen en daarbij horende sterke en minder sterke kanten, is gebruik gemaakt van een van de meest gebruikte en best gevalideerde persoonlijkheidstheorieën ter wereld; de Big Five.

Lengte en afnameduur vragenlijst

De 27 keer twee woorden kiezen kost ongeveer 15 tot 20 minuten.

Beschikbare rapportvormen

Volledig geïnterpreteerd rapport (10 pagina’s).

Werkwaardentest

Bepaling van het belang dat iemand hecht aan 14 fundamentele werkwaarden.

Kenmerken

 • Profilering op 14 werkwaarden
 • Uniek Nederlands product
 • Scoring ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking
 • Sterk voorspellende waarde voor beroepsinteresse

Samenstelling

 • Creativiteit
  Werk waarin ruimte bestaat om vernieuwende ideeën te bedenken.
 • Afwisseling
  Werk dat afwisseling en variërende werkzaamheden biedt.
 • Structuur
  Werk dat bestaat uit vaste werkzaamheden en routines.
 • Autonomie
  Werk waarvan jij zelf de inhoud bepaald en dat je op je eigen manier kunt uitvoeren.
 • Zelfontwikkeling
  Werk waarin ruimte is voor de ambitie om jezelf persoonlijk en in je werk verder te ontwikkelen.
 • Invloed
  Werk waarin je bepaald wat anderen moeten doen en invloed hebt op beslissingen.
 • Balans werk en privé
  Werk dat goed samengaat met je privé-leven en gunstig aansluit op je vrije tijd.
 • Financiële beloning
  Werk waarmee je veel geld verdient.
 • Zekerheid
  Werk met zekerheid over je baan en toekomst.
 • Prestige
  Werk waaraan je status en aanzien kunt ontlenen.
 • Prestaties
  Werk waarin ambitie en individuele prestaties gewaardeerd en beloond worden.
 • Arbeidsomstandigheden
  Werk dat wordt uitgevoerd in een mooi gebouw op een prettige werkplek onder gunstige arbeidsomstandigheden.
 • Relaties op het werk
  Werk waarin er een prettige sociale omgang is met leuke collega’s.
 • Altruïsme
  Werk waarin je je inzet voor anderen.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze, reïntegratie, etc…

Testvorm

Stellingen met een vijfpunts schaal.

Normgroep

Nederlandse beroepsbevolking in een zelfanalyse setting.

Validiteit

De test is ontwikkeld in samenwerking met experts op basis van werkwaarden die in de recente wetenschappelijke literatuur uitgebreid onderzocht en goed gedocumenteerd zijn.

Lengte en afnameduur vragenlijst

De 140 vragen zijn in 15 minuten te beantwoorden

Beschikbare rapportvormen

Naast een verkort rapport van 1 A4 met percentiele en stanine scores per werkwaarde is er ook een uitgebreid grafische en geïnterpreteerd rapport van 12 pagina’s dat direct door de respondent gelezen en begrepen kan worden.

vvcc-logo-wit-e1380252414846


Hit Counter by technology news